logo derks_covermailing
drug nieuws
peterdrugsboek

Map-NL-Digest         Tuesday, June 16 2020         Volume 2019 : Number 119

001 Oproep Het Nationale Cannabis Debat: Stuur jouw vraag in!
     Source: Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod
002 Legalisering cannabis zou Spanje veel banen en inkomsten opleveren
     Source: INSpanje
003 Halsema wil 'prettoerisme' tegengaan door vraag naar cannabis te verkle
     Source: AT5
004 List-Software: Majordomo 1.94.4
     Source: de Volkskrant
005 Politiemedewerker Noord-Nederland aangehouden voor witwassen en drugs
     Source: NOS
006 De criminele burgerinfiltrant is terug en hielp bij het oprollen van ee
     Source: de Volkskrant

----------------------------------------------------------------------

Subj: 001 Oproep Het Nationale Cannabis Debat: Stuur jouw vraag in!
From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Thu, 4 Jun 2020 01:31:11 -0700

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source: Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod
Copyright: Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod
Pubdate: 25-05-2020
Contact: info@voc-nederland.org
Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voc-nederland.org%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753835192&amp;sdata=ESSEqgbvfhkwt%2BcRM3a6xQhr%2BNvGBR0UM%2F%2B582TdGW4%3D&amp;reserved=0<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voc-nederland.org%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=KlzVBy459G8n%2FGNH5E2O5JZxl6QAMHMIZHPsfs%2FYIwg%3D&amp;reserved=0>

OPROEP HET NATIONALE CANNABIS DEBAT: STUUR JOUW VRAAG IN!

In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021 is het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbond (VOC) begonnen met de organisatie van Het Nationale Cannabis Debat. En daar kan jij aan bij dragen door jouw vraag in te sturen!

Cannabis Tribunaal
Eerder organiseerde de stichting VOC het Cannabis Tribunaal driemaal: 2008, 2010 en 2011. Tijdens deze evenementen debatteerden landelijke politici, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, ondernemers en activisten over de effecten van het cannabisverbod en mogelijke alternatieven voor het bestaande beleid.
Sinds 2011 is er wereldwijd zoveel veranderd rond cannabis en cannabisbeleid dat de tijd rijp is voor een nieuw openbaar debat op hoog niveau: Het Nationale Cannabis Debat. Het debat zal plaatsvinden in Den Haag, drie tot vier weken voor de verkiezingsdatum van 17 maart 2021.
Enkele (ex)politici die eerder aanschoven bij het Cannabis Tribunaal zijn Michiel van Nispen (SP), Fred Teeven (VVD), Jesse Klaver (GroenLinks), Boris van der Ham (D66), Gerd Leers (CDA) en Dries van Agt (CDA).

Het Nationale Cannabis Debat
De premisse van Het Nationale Cannabis Debat is dat we de ongeveer een miljoen Nederlandse cannabisconsumenten een gefundeerd advies willen geven over de cannabisvriendelijkheid van de diverse politieke partijen. We werken daarbij nauw samen met de stichting Maatschappij & Cannabis, maker van de Cannabis-Kieswijzer.nl.
Net als bij de Cannabis Tribunalen eindigen we met een slotdebat, geleid door een kundige debatleider, waar Tweede Kamerleden de lijn en plannen van hun partijen op het gebied van cannabis toelichten. Voormalig Tweede Kamer voorzitter en VVD-icoon Frans Weisglas leidde drie keer het slotdebat van het Cannabis Tribunaal.
We plannen Het Nationale Cannabis Debat op een dag dat de Tweede Kamer niet vergadert, zodat Kamerleden deel kunnen nemen. Datum en precieze tijden staan nog niet vast. Voorafgaand aan het slotdebat willen we diverse deelsessies organiseren over specifieke thema?s, bijvoorbeeld de toekomst van de coffeeshop, thuisteelt als basis van verstandig beleid, medicinale cannabis, de internationale ontwikkelingen rond cannabis, hennep als duurzame grondstof en grondverbeteraar enzovoort.
Stuur jouw vraag of suggestie in!
Het stellen van een vraag kan via het mailformulier op https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvoc-nederland.org%2Fblog%2F2020%2F05%2F25%2Fhet-nationale-cannabis-debat%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=7E2IlWiW3LLeMQqoFGDUgYoPtx05zOwQ26yjqKo5Vwo%3D&amp;reserved=0

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F79dEckRR758Jk.html&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=XOnjWlA2QQzbOaSEWpFNZTaeWsejsbEIvSXOrk%2FS%2BzQ%3D&amp;reserved=0
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 002 Legalisering cannabis zou Spanje veel banen en inkomsten opleveren
From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Thu, 4 Jun 2020 01:35:58 -0700

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source: INSpanje
Copyright: INSpanje 2016
Pubdate: 28-05-2020
Author: Godelieve Notermans
Contact: info@inspanje.nl
Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inspanje.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=ifJQXgwbUndlqD0iwymYveIruAidpzNtgY7tBts2C%2FU%3D&amp;reserved=0

LEGALISERING CANNABIS ZOU SPANJE VEEL BANEN EN INKOMSTEN OPLEVEREN

De economische recessie als gevolg van de coronapandemie zou een goede gelegenheid zijn voor de Spaanse overheid om de legalisering van cannabis te heroverwegen. Dat levert namelijk aanzienlijke werkgelegenheid en overheidsinkomsten op.
Met de legalisering van cannabis (hasj en wiet) zouden 50 duizend directe arbeidsplaatsen gecreeerd kunnen worden en zou bovendien de Spaanse schatkist met jaarlijks 350 miljoen euro gevuld kunnen worden aan btw-inkomsten en nog eens 20 miljoen aan bijdragen voor de Seguridad Social. Dat zegt de Catalaanse econoom Pau Teruel, wiens administratiekantoor al meer dan tien jaar werkzaam is voor een veertigtal zogeheten cannabis social clubs, verenigingen die zonder winstoogmerk marihuana produceren voor hun leden.

Juridische onzekerheid
De huidige cannabisregulatie in Spanje is allesbehalve duidelijk en begeeft zich ergens tussen sociale tolerantie, juridische onduidelijkheid en de willekeurige houding van wetshandhavers jegens deze social clubs. Als gevolg van de gebrekkige regelgeving kunnen deze clubs niet normaal functioneren en blijft het voor hen onduidelijk wat wel en wat geen juridische gevolgen met zich mee zal brengen. Als gevolg daarvan blijft de cannabismarkt een zwarte markt waarvan de inkomsten niet worden meegenomen bij de berekening van het bruto binnenlands product.
In het onderzoek ?Estudio Econ?mico de las Asociaciones Cannabicas, desarollo y perspectivas (2019-220)? (Economisch Onderzoek naar Cannabis Verenigingen, ontwikkeling en perspectieven) worden de gevolgen beschreven van de legalisering van cannabis in Californie, Canada en Israel. In Californie brengt deze legalisering jaarlijks tussen de 15 en 20 miljoen dollar op, waarvan tussen de 1,2 en 1,5 miljoen dollar als btw in de Amerikaanse schatkist terecht kwam. Het btw-percentage in Amerika is 7,5%, in Spanje is dat 21% en zou hier dus bijna het drievoudige aan btw-inkomsten opleveren.
Ook de markt voor medicinale cannabis zou volgens Teruel uitstekend in Spanje geintroduceerd kunnen worden, in navolging van Israel waar zelfs in deze markt wordt geinvesteerd door de overheid. Zowel het Spaanse klimaat als de know-how, die nog beter is dan in Nederland volgens Teruel, lenen zich perfect voor legalisering van medicinale cannabis.

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F93gc4NSPO_EOE.html&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=pnir4M4DMCHRo1Q4%2F6ghsAfuezNhm84wTcmadNifmag%3D&amp;reserved=0
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 003 Halsema wil 'prettoerisme' tegengaan door vraag naar cannabis te verkleinen
From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Thu, 4 Jun 2020 01:48:46 -0700

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source: AT5
Copyright: AT5
Pubdate: 27-05-2020
Contact: tip@at5.nl
Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.at5.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=6FDDZX5%2FVqjxHYl3nIpKNzxRWFvYWfZH%2F7Enj44KfkU%3D&amp;reserved=0<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.at5.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=QLhP5wf01jEm9sPPI3Y1r%2BgF3Qzp2QiV3NMsrTAaPtw%3D&amp;reserved=0>

HALSEMA WIL ?PRETTOERISME? TEGENGAAN DOOR VRAAG NAAR CANNABIS TE VERKLEINEN

Volgens burgemeester Halsema komt een groot deel van de zogenoemde 'prettoeristen' af op de prostitutie in de binnenstad en de 'enorme hoeveelheid coffeeshops'. Daarom wil ze kijken of het mogelijk is om deze markten 'kleiner en beter beheersbaar' te maken.
Volgens burgemeester Halsema komt een groot deel van de zogenoemde 'prettoeristen' af op de prostitutie in de binnenstad en de 'enorme hoeveelheid coffeeshops'. Daarom wil ze kijken of het mogelijk is om deze markten 'kleiner en beter beheersbaar' te maken.
Dat zegt de burgemeester aan AT5, in een reactie op de aanpak van de gemeente waarmee massatoerisme geweerd moet worden uit de binnenstad.
Na de  coronacrisis wil de gemeente dat het 'prettoerisme' niet meer terugkeert naar de stad. De bedoeling is dat horeca en winkels zich nu weer meer gaan richten op de bewoners van Amsterdam. Onder meer door nieuwe regels in te stellen en panden aan te kopen hoopt de gemeente dat te bereiken.
Halsema zegt zich daarbij onder meer te richten op de coffeeshops. In de binnenstad zijn er maar liefst 120 shops, waarvan een groot deel leeft van prettoerisme, ziet ze. 'Het betekent niet dat we zomaar coffeeshops dicht doen. Maar we proberen wel in de vraag te sturen.'

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F13cPR09fL75yQ.html&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=D7451%2BayMlp9DWmT7Ge3tG6AvoJIWLHwu9SWwsSmDhQ%3D&amp;reserved=0
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 004 List-Software: Majordomo 1.94.4
From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Thu, 4 Jun 2020 01:58:10 -0700

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source:  de Volkskrant
Copyright: de Volkskrant
Pubdate: 01-06-2020
Author: Fokke Obbema
Adress: de Volkskrant, Postbus 1002, 1000 BA Amsterdam
Contact: 088 - 0561 561
Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=vYfatcTbuJfkBmEpRFOavkdjYtwe3PZh48HV8%2BvjXQA%3D&amp;reserved=0<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=vYfatcTbuJfkBmEpRFOavkdjYtwe3PZh48HV8%2BvjXQA%3D&amp;reserved=0>

EX-VERSLAAFDE MANFRED BUIJS: ?IK WIL NU IETS GOEDS DOEN MET MIJN ZWARTE PERIODE?

Dat Manfred Buijs op zijn 11de met harddrugs begint te experimenteren, heeft alles met zijn ellendige jeugd te maken. Het zou daarna nog 36 jaar duren voordat hij zijn hopeloze bestaan beetje bij beetje weet om te keren. Wat kan het leven je na zo?n lange zwarte periode nog bieden?
Een gelukkige jeugdherinnering? Het blijft even stil. ?Wanneer ik alleen door de eindeloze polder in ?s Gravenzande banjerde ? de weidsheid, de patrijzen en fazanten, daar kan ik met plezier aan terugdenken. Verder is mijn jeugd een opeenstapeling van narigheid geweest.?
Een moeder ?die heel kil was, geen enkele emotie toonde voor haar kind: nul, nul, nul, nul, nul?; een vader ?die alcoholist was en losse handjes had? en na een jaar vertrekt; opgevolgd door een stiefvader die fysieke mishandeling van zijn vrouw afwisselt met ?wekenlange, psychologische oorlogsvoering? tegen haar. De locatie: het dorp ?s Gravenzande, in het kassengebied van het Westland, met de eerste buren op vijfhonderd meter afstand. Het zijn de jaren zeventig: zijn moeder is Duits, zelf is Manfred Buijs geboren in Den Haag ? twee redenen voor zijn Westlandse klasgenootjes om hem te pesten. Als 5-jarige loopt hij voor het eerst weg, als 6-jarige vlucht hij naar zijn schoolmeester, op zijn 7de zit hij in een internaat. Van zijn 6de tot zijn 9de wordt hij door een bekende van zijn familie seksueel misbruikt.

Op zijn 11de experimenteert hij met harddrugs: ?Mijn manier om met mijn emoties om te gaan ? pijn, verdriet, woede, haat. De verkeerde weg, maar dat zag ik pas later.? Hij woont tijdens zijn puberteit in een reeks internaten, op zijn 16de is hij verslaafd: ?Ik heb in mijn jeugd geen rust gekend, geen veiligheid.? Met een lotgenote, Bianca, ontvlucht hij zijn laatste tehuis: ?Zij was mijn grote liefde. We hadden niks, maar wel elkaar.? Haar naam staat op zijn lichaam: ?We kregen een dochter, Mariska. We waren compleet kansloos. Zij raakte door mij aan de drugs. Daar heb ik een groot schuldgevoel over. Na een jaar is ze met onze dochter weggegaan. Ik had bepaalde karaktertrekken van mijn vader overgenomen, inclusief de gewelddadige.?
Volgt een periode van ruim twintig jaar waarin hij als verslaafde op straat leeft. Dagelijks heeft hij honderden euro?s nodig om aan heroine, cocaine en crack te komen. ?Je moet daar veel nare dingen voor doen, laat ik het daar maar op houden. Ik heb zes jaar in gevangenissen gezeten. Allemaal goede voornemens binnen, eenmaal buiten begon het circus binnen een uur opnieuw. Op straat leven is geen leven, het is overleven. En soms de hel. De hardheid van verslaafden, ook onder elkaar ? het is een nare, creepy wereld. Ik ben zo blij dat ik daaruit ben.?
In 2007 doet hij, doodop en broodmager, een zelfmoordpoging. Die vormt het begin van de ommekeer: ?Ik ben nog een aantal keren flink teruggevallen, maar sinds 2015 ben ik clean, 1.763 dagen, bijna 58 maanden.? Buijs, die dit jaar 50 wordt, woont in een bescheiden woning in het Amsterdamse Betondorp, met aan de muur een Feyenoord-embleem, naast een Boeddha-poster. Op zijn rechterarm staan twee grote kruisen, met de data waarop zijn ouders overleden: ?In zijn laatste levensjaar heb ik voor het eerst met mijn vader contact gekregen, dat was bijzonder en mooi. Ik heb hem nooit gehaat. Mijn moeder wel. Ik heb haar nooit meer gezien, maar ben wel op haar begrafenis geweest. Ik ben soms nog boos op haar, maar door haar dood ben ik wel mijn haat kwijt.?

Wat is voor u een zinvol leven?
?Ik wil iets betekenen voor andere mensen met een verslaving. Ik zou graag trainer willen worden van een groep verslaafden of straathoekwerker. Ik wil mijn negatieve ervaringen omzetten in iets positiefs. Ik weet hoe het is op straat te leven, ik voel iemands frustraties, zijn verdriet, zijn woede, zijn pijn. Mensen die dat straatleven nooit hebben meegemaakt, kunnen dat niet. Dat is geen kwaliteit van me, maar een ervaring die ik met me meedraag. Van dat straatgedrag ben ik nu eindelijk af, dat heeft jaren geduurd. Want je kunt mij wel van de straat halen, maar haal de straat maar eens uit mij. Pas na jaren begon ik iets van rust te voelen. Ik wil nu iets goeds doen met mijn zwarte periode.?
Hoe heeft u het al die jaren op straat vol gehouden?
?Eigenlijk is dat vooral te danken aan mijn dochter, zij was mijn lichtbaken. Met drugsgebruik schakelde ik al mijn gevoelens uit en kon ik overleven, de gedachte aan haar weerhield me ervan eruit te stappen. Maar in 2007 was ik helemaal gesloopt. Ik woog nog maar 57 kilo en was zo moe, ik kon niet meer. Toen heb ik op een Jellinek-wijkpost een zelfmoord?poging gedaan. Ik kwam op de intensive care. Pas toen kon ik hulp accepteren.
?Dat was het keerpunt. Er was me al veel eerder hulp aangeboden. In een gevangenis was ik Roselyne tegengekomen, een Franse vrouw die daar de bibliotheek runde. Ze gaf me een boekje over het afkickproces, waarin dat werd beschreven als een proces van vallen en opstaan. Dat was in 1997, maar ik was daar nog niet aan toe. Toch heeft dat boekje een zaadje bij me geplant, ook al ging er nog tien jaar overheen. Met Roselyne ben ik altijd contact blijven houden. Ze was erbij toen ik mijn vader opzocht en kwam ook naar de begrafenis van mijn moeder. Daar waren we de enigen. Er was niemand, dat was zo?n ontnuchterend schouwspel, zo?n lege aula. Ik heb er gesproken ? niet liefdevol, maar ook geen haat, vrij neutraal. Ik heb haar vergeven. Roselyne ben ik als mijn moeder gaan zien. Vorig jaar ben ik voor het eerst in mijn leven op vakantie geweest, dat was met haar, naar Frankrijk. Ze is nu 79. Onze band is er een van moeder-zoon.?

Heeft u nog contact met uw dochter gekregen?
?In 2015 kreeg ik een brief van een instantie die ouders weer met kinderen in contact brengt. Mariska wilde contact. Ik durfde dat eerst niet aan, omdat ik een slecht gebit had. Ik heb daar iets langer dan een half jaar mee gewacht. Ik schaamde me, hield het af. Achteraf is dat een grote fout geweest.
?Nadat ze bij me weg was gegaan, op mijn 19de, is haar relatie met haar moeder verstoord geraakt. Daarna werd ze geplaatst in een gezin in Woerden, dat heeft het perfect gedaan. Ze werkte bij een bedrijf dat vaccins maakte, ik was trots op haar. Bij onze eerste ontmoeting vroeg ze: ?Heb je al die jaren ooit aan me gedacht?? Toen liet ik de tatoeage van haar naam op mijn arm zien. Ze legde haar hand erop, wel een half uur lang, en huilde veel. Ik voelde van alles, maar huilde niet, ik vond dat ik dat als vader niet moest doen. We zouden elkaar twee maanden later weer ontmoeten, maar nog dezelfde avond hing ze aan de lijn, ze wilde de volgende dag weer komen. Toen heb ik gezegd: rustig aan. We hebben in de twee jaar die daarop volgden een paar leuke, liefdevolle ontmoetingen gehad. Maar de klik van een vader-dochterrelatie is er nooit gekomen. Ze was boos en verdrietig. Dat is ook terecht: ze was in een adoptiegezin terechtgekomen. En we hadden elkaar 24 jaar niet gezien, dat !
 kan je niet overbruggen. In 2018 besloot ze uit het leven te stappen.?
Mijn God. Voelt u zich daar schuldig over?
?Als je er zo lang niet voor je kind bent geweest en gewelddadig naar haar moeder bent geweest, dan heb je daar wel redenen voor, ja. Het gevoel dat ik erover heb, kan een ander nooit navoelen. Dat is peilloos. Dat ik haar niet meteen wilde zien, het uitstel van onze eerste ontmoeting, daarover voel ik me ook schuldig. Dat zal voor haar veel hebben betekend. Ze verlangde er erg naar en was depressief, waar ik pas later achter kwam, dus dat kan hard zijn aangekomen.?

Kan iets uw schuldgevoel weg?nemen?
?Misschien helpt het dat ik nu een ?vaderfiguur kan zijn voor een jonge vrouw die ik heb ontmoet, Amina. Ze is begin dertig, van Arubaans-Egyptische komaf. Ze mist haar Egyptische vader, terwijl ik mijn dochter mis. Onze band is heel sterk geworden, nadat mijn dochter uit het leven was gestapt. Ze is erg betrokken bij de traumatherapie die ik volg om het verlies van mijn dochter te verwerken. Misschien mag dat mijn nieuwe rol zijn, die van vader, wat ik voor mijn dochter niet heb kunnen zijn. Het leven kan raar lopen. Je verliest een kind, dat is verschrikkelijk, tegelijkertijd krijg je een waanzinnig geschenk. Ik zie Amina als een bonusdochter en heb er nog een, Milena.
?Ik koester het idee dat mijn dochter van bovenaf toekijkt en haar goedkeuring aan die relaties met mijn ?bonusdochters geeft. Wat anderen daarvan denken, zal me een bout zijn, als ik me er maar wel bij voel. De gedachte geeft mij een fijn gevoel. Ik hoop de band met hun allebei nog uit te bouwen, met hun te doen wat met mijn dochter niet is gelukt.
?Mannen zijn er nauwelijks in mijn leven. Dat zal te maken hebben met het seksueel misbruik in mijn jeugd. Ik kom er steeds meer achter hoe beschadigend dat is geweest. Voor zover ik contacten met mannen heb, zijn die vluchtig, afstandelijk. Veertig jaar na dato ben ik nog altijd op mijn hoede. Ook daarvoor ben ik in therapie. Dat ik er nu over durf te praten, met een man, was nog maar een half jaar geleden ondenkbaar.?
Hoe kijkt u aan tegen de dood?
?Ik heb hem zo vaak in de ogen gekeken, ik ben er totaal niet bang voor. Mijn jaren op straat waren tropen?jaren en daarvoor moet ik, denk ik, ooit nog de prijs betalen. Maar ik heb een sterk gestel. Ik ken er veel die jonger waren en die nu niet meer leven. Ik zie de dood niet als een bevrijding. Daarvoor heb ik hier nog te veel plezier. Ik wil ook nog wat voor anderen betekenen.?
Wat wilt u overbrengen?
?Mijn boodschap is vooral: oordeel niet. Het is gemakkelijk neer te kijken op iemand die op straat leeft, maar die junk is nog steeds een mens. Wees open, begin met begrip, luister onbevooroordeeld. Ik ben zelf veel veroordeeld. Door de rechter, maar ook door de maatschappij. Ik ben veel met de nek aangekeken door mensen die het hele verhaal niet kennen. ?Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt.? Dat is bijbels, maar zo waar. ?

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F17kD8hLLIo8hU.html&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=JvbHGhTrEyUVoCbKMToPNWu6%2BZ8t9GI8nCWRvGNsmUE%3D&amp;reserved=0
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 005 Politiemedewerker Noord-Nederland aangehouden voor witwassen en drugs
From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Thu, 4 Jun 2020 02:00:38 -0700

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source: NOS
Copyright: @NOS
Pubdate: 01-06-2020
Adress: NOS:Postbus 26600,1202 JT Hilversum
Tel. 035-6779222
Contact: redactie@nos.nl<mailto:redactie@nos.nl>
Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nos.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753845185&amp;sdata=4mIzrLS9h0X%2FBNQB2DCVl9NGQFyM4iYooD5tjWdnDpw%3D&amp;reserved=0<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.nos.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753855182&amp;sdata=1T2DV6%2B2FQ5hyoTfokHGYnwm9MrSdAo4E8lZupbQekE%3D&amp;reserved=0>

POLITIEMEDEWERKER NOORD-HOLLAND AANGEHOUDEN VOOR WITWASSEN EN DRUGS

Een medewerker van de politie Noord-Nederland is opgepakt vanwege verschillende misdrijven.
De persoon om wie het gaat wordt onder meer verdacht van witwassen en het bezit van verdovende middelen. Daarnaast is volgens de politie sprake van ernstig plichtsverzuim.
De medewerker is geschorst, meldt RTV Noord. De politie geeft op dit moment niet meer informatie over de zaak.

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F18aFhidCbh__Q.html&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753855182&amp;sdata=Zf6u56ue5v0t6jd%2FH7Q66hJ5WyehFSii6k5gOqMzLOo%3D&amp;reserved=0
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 006 De criminele burgerinfiltrant is terug en hielp bij het oprollen van een internationaal drugsnetwerk
From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Tue, 16 Jun 2020 08:22:42 -0700

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source:  de Volkskrant
Copyright: de Volkskrant
Pubdate: 12 juni 2020
Author: Elsbeth Stoker
Adress: de Volkskrant, Postbus 1002, 1000 BA Amsterdam
Contact: 088 - 0561 561
Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753855182&amp;sdata=oh79PA5SQCERd0MgqhPEXSel9QRrV9BrNP2QRSWKGJk%3D&amp;reserved=0

DE CRIMINELE BURGERINFILTRANT IS TERUG EN HIELP BIJ HET OPROLLEN VAN EEN INTERNATIONAAL DRUGSNETWERK

Dit voorjaar werd voor het eerst sinds de IRT-affaire bekend dat justitie bijna twee jaar lang een mol ?runde? in een crimineel netwerk dat vanuit Friesland drugs zou smokkelen naar onder meer Finland en Australie. Vrijdag staan de negen verdachten voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting.
De Friese Frederik H. (49) is ?verbijsterd? als hij eind maart in de gevangenis het bericht van zijn advocaat verneemt. Kort daarvoor heeft justitie ? voor het eerst in 24 jaar ? bekendgemaakt dat de politie eerder die maand bij het oprollen van een internationaal opererend drugsnetwerk gebruikmaakte van een criminele burgerinfiltrant. ?Mijn client beschouwde die man als een oude bekende. Ze kenden elkaar uit hun jeugd?, zegt advocaat Richard van der Weide. ?Hij voelt zich flink belazerd.?
Bijna twee jaar heeft deze ?mol? onder regie van de politie en het Openbaar Ministerie in drugs gehandeld en geld witgewassen. En mede dankzij deze criminele infiltrant werd Frederik H. op maandag 2 maart dit jaar op de A7 in Friesland gearresteerd.
Hij was niet de enige. Op dezelfde dag vonden onder meer in Leeuwarden, Harlingen en Finland huiszoekingen plaats. Daarbij trof de politie vuurwapens aan, een ton aan contant geld en 300 hennepplanten. In totaal werden negen verdachten gearresteerd, onder hen een lid van de Hells Angels in Harlingen, een lid van de Finse afdeling van de motorclub en een lid van motorclub Red Devils. Bovendien werd er ruim 86 kilo amfetamine gevonden. Straatwaarde: 700 duizend euro. Bestemming: Finland, aldus justitie.
Kroongetuige 3.0
Vrijdag moet Frederik H., samen met acht andere verdachten, voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een voorbereidende zitting. En zowel Frederik H. als diens advocaat Richard van der Weide heeft veel vragen. Een criminele burgerinfiltrant ? in justitiejargon ook wel ?cbi? genoemd ? is een soort kroongetuige 3.0, stelt Van der Weide. ?Dit is geen crimineel waarmee justitie achteraf een deal sluit over strafvermindering in ruil voor verklaringen. Dit is een crimineel die onder het toeziend oog van justitie criminele feiten pleegde. Is dat gerechtvaardigd in deze zaak? Hoe betrouwbaar is hij? En hoe controleer je dat??
Jarenlang was de inzet van criminele burgerinfiltranten taboe in Nederlandse opsporingskringen. Aanleiding was de crisis in de opsporing nadat in 1993 naar buiten kwam dat onder toeziend oog van justitie grote partijen drugs waren doorgelaten. Recherche en OM hoopten destijds met de inzet van ?groei-informanten? diep door te dringen in criminele netwerken en zo belastend bewijs te verzamelen. Alleen: de criminele informanten bleken dubbelspel te spelen, te profiteren van hun contacten met justitie en flink te verdienen aan de drugshandel. Als gevolg van de IRT-affaire traden ministers Hirsch Ballin en Van Thijn in 1994 af en werd de inzet van cbi?s verboden.
In 2013 kondigde toenmalig justitieminister Opstelten aan dat ?de tijden zijn veranderd?. En dat justitie door het verbod op cbi?s aan ?handen en voeten gebonden is? in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Sinds 2014 mag de recherche weer gebruik maken van dit opsporingsmiddel. Maar alleen als het ?proportioneel? is, oftewel: als het onmogelijk is om op een andere wijze zware misdrijven op te lossen.
Gesloten bolwerk
Tijdens de zitting vrijdag zal de officier van justitie dit uitgebreid toelichten, laat een woordvoerder van de politie weten. Al eerder stelde justitie dat het criminele netwerk in deze Friese zaak een gesloten bolwerk vormde en dat inzet van de criminele burgerinfiltrant het resultaat was van een ?zorgvuldig besluitvormingsproces?. De criminele mol heeft ?de recherche een unieke inkijk gegeven in het criminele milieu waar hij deel van uit maakte?. Tijdens het onderzoek zou de politie zicht hebben gekregen op drugslijnen die vanuit Friesland naar Finland, Australie en Engeland en Ierland liepen. Dat inzicht zou de recherche zonder zijn hulp ?nimmer? hebben gekregen, aldus het OM.
Of het de eerste keer is dat justitie heeft geprobeerd te werken met een criminele infiltrant is onduidelijk. Advocaten vermoeden dat al eerder pogingen zijn ondernomen, maar dat dit de eerste keer is dat het tot een daadwerkelijk resultaat in een strafzaak leidt. In een interview in De Telegraaf wilde Marjolein Smit, sectorhoofd van het politieonderdeel waar het ?Team Burgeroperaties? onder valt, hier onlangs niets over zeggen. Wel zei ze dat justitie het ?voor het eerst naar buiten heeft gebracht?. En, voegde ze daaraan toe: ?We gaan dit middel zeker nog vaker inzetten. Dit onderzoek had nooit zo succesvol kunnen zijn zonder de inzet van een criminele burgerinfiltrant.?
Grens overschreden
Peter van Koppen, emeritus-hoogleraar rechtspsychologie en specialist op het gebied van bewijs, is niet enthousiast over ?deze nieuwe grens die is overschreden?. Wat hem betreft is het een zeer principiele stap. ?Vroeger gebeurde het wel eens dat een undercoveragent geduldig in een cel bij de verdachte ging zitten wachten, in de hoop dat de verdachte ?spontaan? iets zou bekennen. Inmiddels worden er grootschalige ?werken onder dekmantel?-operaties met undercoveragenten opgetuigd, waarbij het er soms op lijkt dat een bekentenis afgedwongen wordt. En nu amerikaniseren we nog verder. Dat moeten we niet willen. We moeten beschaafder blijven dan het gajes dat we bestrijden.?
Wat hem betreft levert de inzet van criminele burgerinfiltranten te veel risico?s op. ?Net als bij ?werken onder dekmantel?-operaties zitten er twee kanten aan: hoe controleer je dat het klopt wat de infiltrant vertelt en hoe weet je dat de boef dit ?spontaan? aan de infiltrant heeft verteld?.
Saillant detail
En dat, stelt Van der Weide, is precies de klacht van verdachte Frederik H. ?Mijn client stelt dat de verklaringen van de infiltrant niet kloppen. Bovendien stelt mijn client dat juist de infiltrant het initiatief nam. Een saillant detail is bijvoorbeeld dat mijn client zegt dat hij twee maal met de cbi naar Thailand is gegaan. Op kosten van de criminele burgerinfiltrant.?
De advocaat is bovendien verbaasd over de ?zwaarte? van het dossier. ?Dit is geen zaak die te vergelijken is met de grote liquidatiezaken waar bijvoorbeeld met kroongetuigen wordt gewerkt.? Hij vindt de verdenkingen in dit proces ?niet bijster schokkend?. ?Volgens mij moet deze zaak vooral gezien worden als een testcase.?

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F22LfZEi9iwyQ2.html&amp;data=02%7C01%7C%7C9db2eca6a7794132b70008d812095fb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637279178753855182&amp;sdata=ZJuKrKhuSIrjOmys6l0GKUScJU4IiNIzvD1HPq791hI%3D&amp;reserved=0
- --
MAP-NL

------------------------------

End of Map-NL-Digest V2019 #119
*******************************

--
 

website design software
drug verslaving | Tactus | Dimence | drug nieuws | De weg terug | Wetenschap | Cocaine | Cocaine foto | Heroine | Heroine foto | Cannabis | Cannabis foto | Amfetaminen | Amfetamine foto | Alcohol | Alcohol foto | Exctasy | Exctasy foto | GHB | GHB foto | Ketamine | Ketamine foto | Spice | Spice foto | 2-CB | 2-CB foto | Paddo's | Paddo's foto | Kratom | Kratom foto | Mephedrone | Mephedrone foto | Krokodil | krokodil foto | archief |