website design software
peterdrugsboek
logo

Dent u iets crimineels te signaleren in de buurt, zoals de hele dag aanloop aan een voordeur in uw straat. of denkt u “hier is iets niet pluis” bel dan alstublieft!!!!!! TIPLIJN

20200706_072403 (2)

jan 2019

 

maandag 2 December

interessante Marrokaanse site met een drug katern.

 

zondag 1 december. Bron: Peter Derks,

Ik maak me grote zorgen, zoals ik al voorspelde in 2012 komt methamfetamine heden ook op de Nederlandse markt. Via een nietsontziende truc   een nietsontziende manier. Men versnijdt coca?ne met een minimale hoeveelheid methamfetamine zo duurt de roes aanzienlijk langer en denkt gebruiker dat hij gewoon uitstekende coca?ne te pakken heeft. Ook is het al in zijn zuivere vorm op de markt. De Mexicaanse kartels proberenpositie in te nemen in Europa en ik kan u een ding verklappen die kartels zijn onverbiddelijk en levensgevaarlijk. Als zij hier eenmaal voet aan vaste wal krijgen dan zijn de rapen gaar te gaan met een nieuwe epidemie zien. Vergelijkbaar met heden GHB. Ik volgt de berichtgeving en de Europese rapporten met aandacht en zal jullie verder over dit topic op de hoogte houden.

Map-NL-Digest      Wednesday, November 13 2019      Volume 2019 : Number 090

 

001 Eindhovenaar Bergman 'legalizer van het jaar?

     Source: Eindhovens Dagblad

002 List-Software: Majordomo 1.94.4

     Source: Amnesty International

003 Regelgeving zit jarige hennepverwerker HempFlax dwars: 'Het winstgevend

     Source: Dagblad van het Noorden

004 Filippijnse vice-president Robredo hoopt een einde te maken aan het doo

     Source: Trouw

 

----------------------------------------------------------------------

 

Subj: 001 Eindhovenaar Bergman 'legalizer van het jaar?

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Tue, 5 Nov 2019 07:58:18 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Eindhovens Dagblad

Copyright: Eindhovens Dagblad

Pubdate: 1 november 2019

Author: Max Steenberghe

Contact: redactie@ed.nl

Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.ed.nl&data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&sdata=e77Da4G5ReenRNSyykAHYwq0tH8EMWMyKhsn8w30FRQ%3D&reserved=0

 

EINDHOVENAAR BERGMAN 'LEGALIZER VAN HET JAAR'

 

In bijzijn van de Amerikaanse filmster Jim Belushi is Eindhovenaar Derrick Bergman, voorzitter van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod  (VOC), uitgeroepen tot ?legalizer van het jaar?.

De uitreiking maakte deel uit van de Cannabis Capital Convention, een inter nationale samenkomst van voorvechters van legalisering van cannabis, zowel recreatief als medicinaal.

Bergman (48) werd ?de beste cannabisjournalist van Nederland genoemd en g eprezen om het werk van de mede door hem opgerichte VOC. Dat is een samenwe rkingsverband van personen en organisaties die rechtstreeks te maken hebben  met het Nederlandse cannabisbeleid. Het noemt het cannabisverbod ?een hi storische vergissing die enkel problemen veroorzaakt of versterkt?.

Bergman en de VOC bemoeien zich actief met de politiek en de wetgeving rond om cannabis. Hij heeft ook een journalistiek bureau, zijn artikelen worden in binnen- en buitenland geplaatst, waaronder regelmatig op de opiniepagina  van deze krant.

 

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 002 List-Software: Majordomo 1.94.4

From: Dennis ? Belangenvereniging MDHG

Date: Tue, 5 Nov 2019 07:58:25 -0800

 

Newshawk: Dennis ? Belangenvereniging MDHG

Source: Amnesty International

Pubdate: 3 november 2019

Contact: servicecenter@amnesty.nl

Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl&data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&sdata=I2lHvv8xUr%2BsQxB%2FSezw3vluCxudNZts1u8mobfdMio%3D&reserved=0

 

'WAR ON DRUGS' IN BANGLADES EIST HONDERDEN LEVENS

 

In Bangladesh valt er elke dag gemiddeld meer dan een dode in de ?war on drugs?. In 2018 zijn 466 mensen vermoedelijk buitengerechtelijk geexecute erd. Dat is drie keer meer dan in 2017 en het hoogste aantal in decennia. D it blijkt uit een nieuw rapport van Amnesty International.

De anti-drugsoperaties van de politie en het Rapid Action Battalion (RAB) r ichten zich vooral op arme buurten. Bij de minste verdenking van drugsmisbr uik loopt iemand al een groot risico gedood te worden. Vaak laten de autori teiten een ?drugsverdachte? gedwongen verdwijnen, zonder arrestatie of proces, om hem of haar vervolgens te vermoorden.

Dodelijkste anti-drugsoperatie

In mei 2018 kondigde de premier Sjeikh Hasina aan de ?dreiging van drugs ? hard aan te zullen pakken. Het is niet de eerste keer dat er grootschal ige anti-drugsoperaties plaatsvinden, maar deze behoren mogelijk wel tot de  dodelijkste. Alleen al in de eerste tien dagen van deze operatie vielen er  naar verluidt 52 dodelijke slachtoffers.

In 2018 werden zo?n 466 mensen vermoedelijk buitengerechtelijk geexecutee rd. Dat is drie keer zo veel als in 2017. In het eerst halfjaar van 2019 ve rloren 204 mensen hun leven.

Valse verklaringen

De politie dwingt mensen om valse getuigenverklaringen af te leggen. Daarin  moeten ze de versie van de politie overnemen dat de doden vielen in wapeng evechten of in een kruisvuur. Regelmatig beweren de autoriteiten dat het sl achtoffer als eerste had geschoten, waardoor de politie wel dodelijk geweld  ?moest? toepassen.

Amnesty roept de autoriteiten van Bangladesh op onmiddellijk een onafhankel ijk onderzoek in te stellen naar de buitengerechtelijke executies en andere  mensenrechtenschendingen in het kader van de anti-drugsoperaties van de po litie en het RAB.

 

Het rapport Killed in Crossfire van Amnesty International is te downloaden via https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Factueel%2Fwar-on-drugs-in-bangladesh-eist-honderde&data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&sdata=Yoxi0nv76BJJbcWKL8K0mIyimz80e2fLbDjRU%2F%2Ft6KE%3D&reserved=0

n-levens

 

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 003 Regelgeving zit jarige hennepverwerker HempFlax dwars: 'Het winstgevende laten we noodgedwongen achter'

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Tue, 5 Nov 2019 07:58:37 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Dagblad van het Noorden

Copyright: Dagblad van het Noorden

Pubdate: 2 november 2019

Author: Pieter Broesder

Contact: redactie@dvhn.nl

Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.dvhn.nl&data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&sdata=WJqdbk9LkFWV9cm0ZtD2IHWhd5ZNi9CSbKH7FvbHObY%3D&reserved=0

 

REGELGEVING ZIT JARIGE HENNEPVERWERKER HEMPFLAX DWARS: 'HET WINSTGEVENDE LA TEN WE NOODGEDWONGEN ACHTER'

 

Hennepverwerker HempFlax in Oude Pekela vierde zaterdag het 25-jarig bestaa n. Het gaat goed met het bedrijf. Toch zijn er zorgen. Nederlandse regelgev ing zit het bedrijf dwars.

Reden voor directeur Mark Reinders om landbouwminister Carola Schouten uit te nodigen naar Oude Pekela te komen.

Het productiebedrijf dat in 1994 is opgezet door de Rotterdamse cannabisond ernemer Ben Dronkers, staat nog steeds middenin het dorp. Dertig mensen wer ken er. Sinds 2012 is er ook een fabriek in Roemeni? waar 15 mensen een b aan hebben.

Moeite met hennepteelt

,,In 1994 konden we praktisch van 0 af aan beginnen. Bestaande apparatuur i s binnen het bedrijf doorontwikkeld om hennep te kunnen verwerken. Er is he el wat overtuigingskracht nodig geweest om het stigma van hennep te doorbre ken, om de wetgeving aangepast te krijgen zodat industri?le hennep legaal  geteeld kan worden'', stelt Reinders die aangeeft dat de staat nog steeds moeite heeft met hennepteelt.

,,De wet- en regelgeving is niet passend voor de huidige hennepindustrie. B innen het huidige opiumwetbesluit mag de Nederlandse teler alleen hennep te len voor vezel en zaad en wordt het winstgevende CBD op het veld noodgedwon gen achter gelaten.''

Dat is een bittere pil voor het bedrijf dat niet alleen hennep afneemt van een vaste groep van zo'n 50 telers in Nederland maar ook van 50 boeren uit Duitsland. Ook in Roemenie heeft het bedrijf zeker 900 hectare hennepvelden .

,,In Nederland mogen we de bladeren en bloemen niet oogsten. Dat staat de w et niet toe. In Duitsland en Roemeni? mogen we de hele plant oogsten. Ned erland heeft hier ten opzichte van landen zoals Duitsland en Roemenie een g root concurrentie nadeel. De combinatie met hoge grondkosten en minder opbr engstmogelijkheden zorgt ervoor dat het rendement op de Nederlandse teelt z waar onder druk staat.''

Buitenland steeds belangrijker

Oude Pekela blijft belangrijk voor het bedrijf. ,,Maar worden we in Nederla nd nog meer belemmerd dan zal de nadruk meer komen te liggen op het buitenl and. Dan zullen we aan risicospreiding moeten doen. De teelt in het buitenl and wordt voor ons daarom steeds belangrijker.''

Reinders hoopt dat een bezoek van de minister zal leiden tot het opheffen v an de belemmeringen. ,,Het bedrijf is belangrijk voor de regio als werkgeve r en als voorbeeld hoe er duurzaam gewerkt kan worden. Niets gaat hier verl oren. We hebben geen afval. Alles wordt hergebruikt.''

Honderden bezoekers

Zaterdag hield HempFlax open huis waar vele honderden mensen op af kwamen.

Buren, boeren en buitenlui kwamen massaal kijken wat er wordt gefabriceerd.

 Grondstoffen voor de meubelen (tafelbladen, stoelzittingen), de auto- en p apierindustrie, strooisel voor stallen en dierenkooitjes, olie en tegenwoor dig ook steeds meer isolatiemateriaal voor de woningbouw. Reinders: ,,Je ku nt het zo gek niet bedenken.''

 

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 004 Filippijnse vice-president Robredo hoopt een einde te maken aan het doodschieten van drugsgebruikers

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 13 Nov 2019 03:36:21 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Trouw

Copyright: Trouw

Pubdate: 5 november 2019

Author: Gijs Moes

Contact: info@trouw.nl Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.trouw.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&amp;sdata=PuI5Z5SVkksWJr%2BDYrUapX3RmVzTMfZiV0Grw6X5Gmo%3D&amp;reserved=0<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trouw.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&amp;sdata=gZjRNB%2BBimuRmiRwvPEgfVKBTmedDzfg5LTHIxvUdKI%3D&amp;reserved=0>

 

FILIPPIJNSE VICE-PRESIDENT ROBRDO HOOPT EEN EINDE TE MAKEN AAN HET DOODSCHIETEN VAN DRUGSGEBRUIKERS

 

Is er verandering op komst in de keiharde oorlog tegen drugs op de Filippijnen? Vice-president Leni Robredo gaat de uitdaging van president Duterte aan.

Rodrigo Duterte<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.topics.nl%2Fplaylist%2Fa-658b9d98e93e4139888dbf8d8928363e%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150341253&amp;sdata=SVHlVJbm4mz1sb06%2FbVOWaVZyzTkKWox7RN4V2nzt8c%3D&amp;reserved=0> staat bekend om zijn onvoorspelbare gedrag en zijn nietsontziende drugsbeleid. Maar niemand had verwacht dat de Filippijnse president zijn grootste critica zou benoemen tot hoofd van de nationale drugsbestrijding. Woensdag maakte vice-president Leni Robredo bekend dat ze de benoeming accepteert, tegen het advies van veel medestanders in.

Robredo gaf twee weken geleden in een interview met persbureau Reuters haar ongezouten mening over de president. Zijn drugsbeleid treft de armen, en de politie misbruikt haar macht, zei de vicepresident die onafhankelijk van Duterte en namens een andere partij is gekozen. ?De levens van onze mensen en de waardigheid van ons land staan op het spel.?

De oproep van Robredo dat de Verenigde Naties en het Internationaal Strafhof de Filippijnse aanpak van het drugsprobleem maar eens moeten onderzoeken, viel verkeerd bij Duterte. Hij heeft eerder gezegd dat het buitenland zich er niet mee moet bemoeien, en hij heeft mede daarom de Filippijnen teruggetrokken uit het strafhof.

Maar Robredo ging nog een stapje verder. Duterte?s aanpak helpt volgens haar helemaal niet. ?De president heeft zeer ernstige dreigementen geuit tegen de bazen van de drugshandel, maar die gaan gewoon door. Dus het is duidelijk dat dit niet werkt.?

 

Carte blanche

Bij zijn aantreden in 2016 kondigde Duterte een keiharde ?oorlog tegen de drugs? aan, die volgens hem ?honderdduizend levens? zou kosten. Hij gaf de politie openlijk carte blanche voor het doodschieten van drugsdealers en -gebruikers, die hij omschreef als afval en ongedierte. De politie heeft die oproep opgepakt en houdt een officiele lijst van buitenrechtelijke executies bij, waar inmiddels meer dan 6000 namen op staan.

Ook gemaskerde eskaders schieten geregeld Filippino?s dood omdat ze beschuldigd worden van drugshandel of -gebruik. Iedere burger kan een ander aangeven bij de lokale overheid, die lijsten van verdachten bijhoudt. Volgens mensenrechtenorganisaties is het totale aantal slachtoffers in de afgelopen drie jaar rond de 30.000, veel hoger dan de politie zelf zegt.

Na de kritiek van Robredo sloeg Duterte op een onverwachte manier terug. Hij suggereerde dat de vice-president zelf maar eens het drugsprobleem moest aanpakken. Dat deed hij in eerste instantie in een appje, wat Robredo niet serieus nam. Maar gisteren maakte Duterte bekend dat hij haar officieel wil benoemen tot ?drugstsaar?, feitelijk tot co-voorzitter van het anti-drugscomite Icad.

De huidige Icad-voorzitter heeft eerder gezegd dat Robredo niets afweet van de aanpak van het drugsprobleem en zich er dus niet mee moet bemoeien. Maar na Duterte?s officiele bekendmaking zei hij ineens bereid te zijn tot samenwerking en wenste hij haar veel succes.

De vraag is wat Duterte denkt te bereiken met de benoeming van Robredo. Een woordvoerder van de president probeerde direct de verdenking weg te nemen dat het een opzetje is om haar in de val te laten lopen, zoals andere oppositiepolitici zeggen. ?Dit is een oprecht gebaar en een uitdaging?, zei de woordvoerder. ?Dit is haar kans, dit is haar moment. Ze zou dit moeten accepteren.?

Robredo liet woensdag weten dat ze de benoeming aanneemt, waarmee ze ook een positie krijgt in Duterte?s regering. In een reactie maakte ze duidelijk dat voor haar in de eerste plaats telt dat ze misschien iets kan doen aan de praktijk van wetteloze executies in haar land. ?Als dit de verandering is die het doden van onschuldige mensen kan stoppen en de daders ter verantwoording kan roepen, dan zet ik mijn schouders eronder.?

 

Verzonden vanuit Mail<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkIdU0986&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150341253&amp;sdata=m7YEvZsGETnzEl7uX6ryWF8b8Dtn4UeoEfYLBgRFTNY%3D&amp;reserved=0> voor Windows 10

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F22gOh3IaDpfjg.html&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150341253&amp;sdata=sShPxf5dh70S%2FXNwO2MSB5qJrXKebQGv%2BvY%2FR70HHG0%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

End of Map-NL-Digest V2019 #90

******************************

 

--

MAP-NL-DIGEST

 

 

Home | nieuws okt(1) | Tactus | Dimence | De weg terug | wetenschappelijke publicaties | Cocaine | Cocaine foto | Heroine | Heroine foto | Cannabis | Cannabis foto | Amfetaminen | Amfetamine foto | Alcohol | Alcohol foto | Exctasy | Exctasy foto | GHB | GHB foto | Ketamine | Ketamine foto | Spice | Spice foto | 2-CB | 2-CB foto | Paddo's | Paddo's foto | Kratom | Kratom foto | Mephedrone | Mephedrone foto | Krokodil | krokodil foto | nieuwsarchief | mei 2020 |